Vergroten verandervermogen van professionals en managers; van individuen en organisaties

We leven in een turbulente wereld. En het tempo ligt hoog. Spannende maatschappelijke ontwikkelingen en disruptieve bedreigingen. Nieuw technologie vol beloftes en uitdagingen. Performance eisen en reorganisaties vragen om flexibiliteit, persoonlijke verandering en om veranderingen op organisatieniveau.

Deze turbulentie zet ons verandervermogen flink onder druk. We nemen te weinig tijd voor reflectie. De waan van de dag slokt alle aandacht op. We hebben behoefte aan vergroting van ons verandervermogen zodat je kunt anticiperen en richting kunt blijven geven.

 

Professionals, teams en organisaties helpen met veranderen

Acket-in-Mind ondersteunt zowel individuele mensen, als teams en organisaties. Want je moet er zelf goed inzitten en je wilt een hecht team waarin mensen elkaar verder brengen. Mijn steun zorgt voor het vergroten van het verandervermogen op persoonlijk en organisatieniveau en beoogt duurzaamheid van de verandering. De vraag naar ondersteuning en een goede sparringpartner speelt niet alleen in grote organisaties, maar zeker ook in middelgrote en kleinere MKB bedrijven.

Deze ambitie wordt ingevuld vanuit een langjarige ervaringsbasis in lijn- en verandermanagement, consultancy, business- en executive coaching. Bij klanten met sterke merken in verschillende sectoren o.a.  Financiële dienstverlening zoals banken, verzekeraars en pensioenuitvoerders en ook Tech & ICT, (semi-)Overheid en Filantropie.

 

Duurzaam veranderen

Veranderen vanuit de overtuiging dat je op de goede weg bent. Door tijdens de verandering te leren, door in te spelen op  nieuwe situaties en bij te sturen. Door gebruik te maken van hulpbronnen om je heen: een sparringpartner of coach raadplegen of  periodiek een externe begeleider benutten voor goede teammeetings en een professioneel proces. Dat is duurzaam veranderen. Zo bouw je aan veranderingen die daadwerkelijk verankerd zijn bij individuele mensen en bij teams.

  • Business- en executive coaching voor professionals, managers en directieleden
  • Sparringpartner
  • Teamontwikkeling en samenwerkingsvraagstukken
  • Organisatieadvies
  • Ontwerpen en begeleiden van “off sites”
  • Verander- en Interimmanagement