Business- en executive coaching voor professionals, managers en directieleden

Profiteer van de turbulentie in de wereld en creëer voor jezelf een steile leercurve. Organiseer de noodzakelijke reflectiemomenten. Zet de tijd regelmatig even stil om met een betrouwbare seniore sparringpartner te werken aan actuele vraagstukken en aan eigen ontwikkeling. Dat is wat effectieve businessoaching betekent.

 • Persoonlijke ontwikkeling in de context van het werk
 • Vergroten verandervermogen en effectiviteit
 • Uitbouwen vaardigheden
 • Versterken leiderschap en persoonlijke aanpak
 • Persoonlijke vraagstukken rond werk en de balans met privé
 • Klankborden, sparren en spiegelen

 

 

Doelgericht werken aan persoonlijke groei

Coaching zorgt voor hernieuwde persoonlijke groei en geeft plezier en energie door stevig aan de toekomst te werken. Het kan soms pijnlijk zijn om (schijn-)zekerheden en oude overtuigingen los te moeten laten, maar het biedt ook prettige verrassingen door nieuwe ontdekkingen.

Je werkt aan vergroting van het bewustzijn over wat er gaande is en hoe je hier zelf een rol in speelt. Een concreet doel formuleren en daar samen gericht aan werken. Nieuwe inzichten bespreken, stapsgewijs doorontwikkelen en weer nieuwe vragen en ook soms nieuwe doelen aanpakken.

 

Mijn specifieke coach-aanpak
 • scheppen van een veilige leeromgeving met stabiliteit op lastige momenten
 • duidelijk coachingsdoel, heldere werkverhouding en commitment van de coachee
 • verhelderen van actuele cases en hierover sparren
 • diep doorvragen en niet gauw tevreden zijn
 • in staat stellen om eigen oplossingen te vinden
 • pragmatiek combineren met theoretische modellen
 • scherp zijn en toch respectvol en niet veroordelend
 • inbreng van brede businesskennis en levenservaring en senioriteit

 

Instrumenten o.a. actuele management modellen, Kernkwaliteiten, MBTI, NLP, creatief denken