Teamontwikkeling en samenwerkingsvraagstukken

Aan een goed team moet je werken. De beloning is een vitaal managementteam, een productieve samenwerking, een stimulerende grondhouding. En teamleden die vertrouwen hebben in elkaar en weten waar ze samen voor staan. De verschillende kwaliteiten in het team worden benut en gewaardeerd. Vraagstukken en verschillen in opvatting worden constructief besproken.

De energie in het team groeit door een gemeenschappelijk doel te kiezen. In zo’n veranderingsproces wil de leider zelf aan het roer staan en tempo maken. Maar ook diens tijd en mentale schapruimte zijn begrensd. Een vertrouwde sparringpartner zorgt ervoor dat er ruimte voor je vrij komt. Hij ontwerpt voor jou goede teammeetings en een professioneel proces en begeleidt deze, terwijl je zelf aan het roer blijft.

 

Teamontwikkeling met de leider aan het roer

Teamontwikkeling voor Directies en Managementteams is maatwerk op basis van een goede fit en vertrouwen tussen leider en adviseur, met een goede verkenning vooraf en een hierop afgestemde aanpak. En op senior level wil je een seniore gesprekspartner.

Door de adviseur als derde in het spel te brengen ontstaat ruimte, waardoor je zelf als leider vol in het teamproces kunt participeren en je aandacht minder hoeft te verdelen. Lastige kwesties worden beter bespreekbaar; deze moderator stimuleert constructieve inbreng stelt ongedachte vragen en spiegelt op improductief gedrag en patronen. Het team komt zo op een hoger level, profiteert veel meer van gezamenlijke denkkracht en werkt beter samen.

 

Soms is een korte pragmatische bijdrage voldoende

Heidagen, off sites, retraites of een strategiedag worden effectiever met een facilitator, die het proces ontwerpt en begeleidt.

De leider en deelnemers kunnen hun aandacht bij het onderwerp houden en de begeleider zorgt dat de bijeenkomst goed is voorbereid is en effectief blijft.

Als externe adviseur en sparringpartner voeg ik zo denk- en daadkracht toe. Door het faciliteren van productieve en verbindende meetings, workshops en heidagen wordt het doel beter bereikt. Nieuwe vergadervormen voor de toekomst dragen bij aan resultaat, energie en plezier van het team.