Verander- en Interim management

De succeskans van veranderingen en professionaliserings-trajecten neemt toe wanneer er, naast de inhoudelijk kant, serieus aandacht wordt besteed aan de veranderkundige aspecten en de mensen in de verandering.

Een eenzijdige focus vergroot de risico’s. Per project moet hiervoor de juiste balans worden gekozen.

De transformatie moet ook daadwerkelijk tot stand komen. De mensen in de organisatie moet in beweging komen en je wilt graag dat de medewerkers zich achter de nieuwe doelen scharen. Tegelijkertijd weet je ook dat dit veel aandacht vraagt op alle niveaus in de organisatie. Een verandering legt meestal een substantieel beslag op schaarse tijd.

 

Veranderingen vereisen tijd en aandacht

Om je schaarse tijd beter te kunnen managen is de steun van een stevige verandermanager vaak onontbeerlijk. Een ervaren manager met inhoudelijke scherpte en veranderkundig inzicht.

Iemand die onder jouw regie een deel van het werk uit handen neemt. Iemand die jou vanuit zijn expertise voorziet van goede adviezen en voorstellen. Iemand die bovendien als sparringpartner  een waardevolle bijdrage levert aan je eigen professionaliteit en die bereid is om je het tegenspel te geven dat zo vaak wordt gemist. Samen optrekken als partners, ieder met zijn eigen expertise en waardetoevoeging.